Gezondheidscentrum InGang15 Hilversum Homeopathie Homeopaat Laila Alberts
         Homeopathie

De naam Homeopathie  komt uit het Grieks en is samengesteld uit Homoios ( hetzelfde als) en Pathos (lijden). In de oudheid had men al ontdekt dat je ziektes kon genezen met stoffen die bij gezonde mensen dezelfde klachten als de ziekte veroorzaakten. Het probleem was echter dat de gebruikte stoffen nogal giftig waren zodat mensen ook vaak aan de behandeling stierven ( bijvoorbeeld kwik en arsenicum). Pas in de 19e eeuw kwam Dr. Samuel Hahnemann op het idee om deze stoffen te gaan verdunnen. Hij wilde kijken hoever je kon verdunnen voordat de stof zijn werking verloor. Dit bleek al vrij snel zo te zijn maar bij toeval kwam hij er achter dat wanneer je de verdunning ook schudde deze juist sterker ging werken. Hahnemann noemde dit potentiëren. Homeopathische middelen zijn dus niet alleen verdund maar ook geschud.
 

Het consult
Uit het voorgaande blijkt dat een homeopathisch middel zoveel mogelijk moet lijken op hoe de patiënt zijn/haar klachten ervaart. Daarvoor moet de homeopaat zich goed in de patient verplaatsen, de bril opzetten waardoor hij/zij de wereld bekijkt. Alleen op grond van vermoeidheid of jeuk kun je niet voorschrijven, dat is te algemeen. De consulten zijn dan ook veel uitgebreider zijn dan bij de huisarts. De vragen zijn uitgebreid en diepgaand zowel gericht op de fysieke klacht als de psyche. Doel is het vinden van een middel dat bij de persoon én zijn klachten past.
Voorafgaand aan het eerste consult stuur ik u een vragenlijst. Kijk op de website, www.allesoverhomeopathie.nl, voor vragenlijst en nadere informatie.


Wat kun je behandelen?
Klachten waar de reguliere geneeskunde geen afdoende oplossing voor biedt kunnen met homeopathie vaak wel behandeld worden.
Bijvoorbeeld: allergieën, huidklachten, chronische infecties, zenuwpijnen, depressiviteit, angsten en gedragsproblemen bij kinderen. Ook het ontstoren van vaccinaties behoort tot de mogelijkheden.
Homeopathie en reguliere geneeskunde gaan over het algemeen goed samen.
In principe kun je àlles homeopathisch behandelen maar dat is niet altijd verstandig. Zo nodig verwijs ik u terug naar uw huisarts of specialist.


Contact

Laila Alberts

  • telefoon: 06 53612140
  • email: 
  • website: www.allesoverhomeopathie.nl